Zmiany w kasach fiskalnych


Według projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, od dnia 1 stycznia 2018 roku, każda kasa fiskalna będzie musiała posiadać interfejs komunikacyjny. Chodzi o obowiązek przesyłania online wszystkich transakcji zaewidencjonowanych na kasie fiskalnej do centralnego systemu teleinformatycznego. System będzie odbierał dane przekazywane przez kasy i będzie służył głównie  zwiększeniu efektywności kontroli skarbowej.

Ewidencja z kas będzie musiała być powiązana ze strukturami logicznymi JPK.

To wszystko ma na celu między innymi zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu podatków (zwłaszcza VAT), oraz  zmniejszenie kontroli losowych, ponieważ organy podatkowe będą się skupiać na punktach podejrzanych, jakie wskaże im system.

 

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK