Uszczelnianie VAT


W rządzie trwają prace nad uszczelnianiem systemu i zwiększeniem ściągalności VAT.

Efektem tych prac jest już pakiet paliwowy i jednolity plik kontrolny. Co nas jeszcze czeka?

Aktualnie procedowana jest nowelizacja kodeksu karnego, w tym nawet 25 lat za fałszowanie faktur i wyłudzenia VAT.

Poza tym planowane jest między innymi:

  • zlikwidowanie rozliczeń kwartalnych,
  • ograniczenie szybkich (25 dniowych) zwrotów podatku,
  • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji elektronicznych,
  • powrót do sankcji VAT,
  • zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia,
  • zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej sprzedawcy i nabywcy,
  •  i wiele innych, o których postaramy się na bieżąco informować Państwa.

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK