Szykują się duże zmiany w VAT


W projekcie jest szereg zmian porządkujących oraz takich które będą miały na celu uszczelnienie systemu. Czego przede wszystkim należy się spodziewać:

  • Odpowiedzialności za podatek niezapłacony przez sprzedawcę (przy transakcjach miesięcznych powyżej 100 tys. zł. miesięcznie z jednym podmiotem). Jednym słowem trzeba będzie uważać czy mamy do czynienia z solidnym sprzedawcą,
  • likwidacja interpretacji indywidualnych w sprawach VAT,
  • zmiany w zakresie odliczania VAT od samochodów (prawdopodobnie powrócą tzw. samochody z kratką),
  • zmiany terminów zwrotów VAT. Nowe terminy będą prawdopodobnie wynosić 30 i 40 dni ( w zależności od tego czy będziemy stosować tzw. rachunek dla wpłat VAT przez kontrahenta. Nowe pojęcie. Podejrzewam że nie będzie popularne.)

Najbardziej jednak interesujące i niepokojące z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy są nowe sankcje za nieprawidłowości w VAT. Np. za pomyłkę w deklaracji i zaniżenie podatku należnego lub zawyżenie podatku naliczonego dodatkowe zobowiązanie ma wynosić 30%. Za niezaewidencjonowanie na kasie fiskalnej - dodatkowe zobowiązanie wyniesie 23%, za odliczenie podatku z tzw "pustej faktury" - 40%, za nie złożenie zawiadomienia o spodziewanych korzyściach (nowe pojęcie, nie do końca jeszcze jasne i nowe obowiązki)- sankcja wyniesie 46%.

 

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK