Sukcesja jednoosobowej działalności możliwa już prawdopodobnie od stycznia 2018 roku!


Planowane przepisy jakie przygotowało Ministerstwo Rozwoju mają wejść w życie 1 stycznia 2018r.  Będą one regulować zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną po jego śmierci oraz umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej.

W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy kończy się też byt prawny przedsiębiorstwa prowadzonego przez tego przedsiębiorcę

W nowej ustawie przewidziano natomiast, że w celu uregulowania działalności przedsiębiorstwa po swojej śmierci, przedsiębiorca będzie mógł powołać zarządcę sukcesyjnego.

Zarządca sukcesyjny będzie działać w imieniu własnym, ale na rachunek następców prawnych i małżonka przedsiębiorcy.

 

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Kancelaria AUDYT FK Sp. z o.o.