Sposób potwierdzenia faktury korygujacej


Obniżenia podstawy opodatkowania VAT można dokonać- jak powszechnie wiadomo - poprzez wystawienie faktury korygującej, oraz uzyskanie przed terminem złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy- potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. Potwierdzenia tego można dokonać na różne sposoby. Najpopularniejszy to podpis kontrahenta z datą i pieczątką na fakturze korygującej.

Z praktyki wynika jednak  że jest  to często dosyć utrudnione zadanie. Dlatego też można skorzystać z innych sposobów potwierdzenia korekty. Może to być na przykład  potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, potwierdzenie faxowe czy emailowe otrzymania korekty. Otrzymane w tej formie  potwierdzenia najlepiej drukować i podpinać pod faktury korygujące dla celów dowodowych.

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK