Składki ZUS niektórych przedsiębiorców zależne od przychodów


Od 1 stycznia 2019, przedsiębiorcy wykonujący działalność na niewielką skalę będą mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości.  Na wysokość składek będzie mieć wpływ dochód osiągnięty przez przedsiębiorcę.

W 2019 roku z preferencji opłacania niższych składek, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w 2018 roku nie przekroczyły 63.000,00zł  (czyli 30 krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku)

Z preferencji nie skorzystają jednak przedsiębiorcy w przypadku gdy:

- opłacali w poprzednim roku podatek zryczałtowany lub w formie karty podatkowej

- korzystali ze zwolnienia podmiotowego  w VAT  ( ze względu na niskie obroty)

- korzystali z obniżonych składek w związku z rozpoczęciem działalności

- w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni kalendarzowych

- wykonują pozarolnicza działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy

 

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Kancelaria AUDYT FK Sp. z o.o.