Ograniczenie wysokości zasiłków dla przedsiębiorców


1 stycznia 2016 wchodzą w życie zmiany w zakresie zasad wypłacania zasiłków ubezpieczonym przedsiębiorcom którzy płacą składki od wyższej podstawy niż minimalna. Zmiany te mają na celu przede wszystkim ograniczenie uprawnień do wysokich zasiłków dla przedsiębiorczych matek.

Osoby które uzyskają prawo do zasiłku na starych zasadach do końca bieżącego roku, zachowają prawo do wysokości zasiłku liczonego według tych zasad wówczas gdy:

- przerwa w pobieraniu zasiłku będzie krótsza niż 3 miesiące lub

- nastąpi zmian rodzaju zasiłku ( np. z chorobowego na macierzyński).

Przedsiębiorcy którzy rozpoczną pobieranie zasiłku po raz pierwszy, począwszy od 1 stycznia 2016 lub jeżeli pomiędzy okresem pobierania zasiłków wystąpiła przerwa co najmniej 3 miesięczna, otrzymają zasiłek na nowych zasadach.

Zasiłek ten będzie liczony według specjalnego wzoru, a jego wysokość będzie zdecydowanie niższa niż zasiłek który można było nabyć na starych zasadach. W wielkim skrócie można powiedzieć że aby otrzymać zasiłek w maksymalnej wysokości (obecnie od podstawy 9.897,50zł), to trzeba będzie opłacać składki od takiej podstawy (9.897,50 zł) przez 12 miesięcy. Do tej pory wystarczył miesiąc opłacania składek od najwyższej podstawy żeby przedsiębiorcza matka mogła pobierać zasiłek chorobowy – przez dobrych kilka miesięcy a następnie zasiłek macierzyński przez rok od takiej podstawy :)

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka kancelarii AUDYT FK