Nowe zasady rozliczania odwrotnego obciążenia


Zgodnie z nowelizacją art. 17 ust. 1 pkt pkt. 7 Ustawy o VAT, rozliczenie podatku przez nabywcę wystąpi gdy dostawa dotyczyć będzie towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT (czyli chodzi o druty.pręty itp.- tak jak do tej pory, oraz np. złoto, biżuterię, telefony dla sieci komórkowych - co jest nowością), oraz gdy zarówno dostawca jak i nabywca są czynnymi podatnikami VAT.

W przypadku gdy nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, będzie podatnik zwolniony z VAT (na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9, lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1, to wówczas sprzedawca rozlicza transakcje na zasadach ogólnych.

Sprzedawca może zweryfikować , czy nabywca jest czynnym podatnikiem na stronie Ministerstwa finansów w zakładce : "Sprawdzenie statusu podmiotu VAT". Ponadto podatnik (oraz osoba trzecia) mają prawo wystąpić do  właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia.

 

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK