Nowa deklaracja VAT-27 i kolejne obowiązki


W związku ze zmianą przepisów od 1 lipca 2015,  dotyczącą rozliczania transakcji na zasadzie odwrotnego obciążenia, przedsiębiorców czekają nowe obowiązki. Począwszy od miesiąca lipca (lub III kwartału, jeżeli firma rozlicza się z VAT kwartalnie) podatnicy dokonujący (między innymi) dostaw towarów dla których podatnikiem jest nabywca,  zobowiązani są składać informacje podsumowujące w obrocie krajowym - VAT-27. Naruszenie tego obowiązku, pociąga za sobą konsekwencje karno-skarbowe.

Ta więc kolejne "ułatwienie" dla przedsiębiorców...

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Kancelaria Biegłego Rewidenta AUDYT FK