KOBIZE


Nie ma zwolnień z obowiązków składania sprawozdań do KOBIZE.

Dlatego Przedsiębiorco- jeżeli użytkujesz samochód, zużywasz paliwo, pomieszczenia przeznaczone na działalność ogrzewasz, to jesteś zobowiązany i już! No i oczywiście jak nie dopełnisz obowiązku - to możesz zapłacić karę.

Na dodatek jak teraz zalogujecie się Państwo do KOBIZE to musicie zrobić sprawozdania za 2 lata wstecz (niektórzy mówią że 5 lat wstecz)

 Reguluje to wszystko Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107). W art. 7 ust. 1 został nałożony na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raportu zawierającego informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1–5 tej ustawy, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Żeby wypełnić te obowiązki, musicie Państwo zalogować się na stronie: www.krajowabaza.kobize.pl, wypełnić i wydrukować wniosek, podpisać, obić pieczątką i wysłać z wymaganymi załącznikami w formie papierowej (w zależności od formy prawnej: wydruk KRS, CEIDG itp) na podany na stronie adres.

Koniecznie trzeba podać adres emailowy, na który otrzymacie Państwo login i hasło do systemu i dopiero wtedy będzie można przystąpić do wypełniania sprawozdań. Procedura rejestracji  trwa ok 21 dni.

Naprawdę trudno jest mi się powstrzymać od skomentowania tego. Ile lasu trzeba wyciąć żeby zadośćuczynić wymaganiom związanym z - bądź co bądź – podobno ochroną środowiska. Czy naprawdę koszty tych wszystkich wprowadzonych po cichu ustaw którymi obciąża się przedsiębiorców, nie różnicując czy jest to przedsiębiorca mikro (przysłowiowy sklep z pietruszką) czy duże przedsiębiorstwo, są tego warte? Dlaczego Urzędy nie potrafią sobie miedzy sobą przekazać stosownych danych - o ile są im one rzeczywiście do czegoś potrzebne, a nie wszystko kolejny raz zrzuca się na przedsiębiorców i straszy karami. To przekracza moim zdaniem wszelkie granice.

 

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK