Klauzula obejścia prawa


Już prawdopodobnie w lipcu wejdą w życie przepisy nowelizującę Ordynację podatkową.

Wprowadzając klauzulę obejścia prawa, organy podatkowe będą mogły kwestionować -optymalizacyjne -  całkowicie legalne - ale zdaniem urzędu zmierzające do unikania opodatkowania, działania.

Pamiętamy sprawę p. Kluski i losy sądeckiego Optimusa. Sprawa powstała właśnie na kanwie podobnych przepisów, jakie wkrótce znów się pojawią w naszej rzeczywistości.

Jeżeli więc podatnik dokona czynności, które zdaniem organów podatkowych,  będą miały sztuczny charakter i zmierzać będą przede wszystkim, do osiągnięcia korzyści podatkowej, to taka czynność - mimo że prawnie dopuszczalna i całkowicie legalna - nie będzie mogła przynieść podatnikowi zakładanych korzyści.

Korzyścią podatkową w rozumieniu znowelizowanej ordynacji jest np. odsunięcie w czasie zobowiązania podatkowego, niepowstanie obowiązku podatkowego, obniżenie zobowiązania podatkowego, powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, powstanie nadpłaty w podatku, powstanie prawa do zwrotu podatku.

Klauzula obejścia prawa, wprowadza niestety dość niejasne kryteria oceny działań podatników, co  może prowadzić do jej nadużywania przez urzędników.

Podatnik "unikający opodatkowania" nie będzie mógł też skorzystać z ochrony wynikającej z uzyskanej interpretacji indywidulnej.

 

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK