Elektroniczne zwolnienia lekarskie


 Od 1 stycznia 2016 zwolnienia lekarskie mają być wystawiane w formie elektronicznej.  Generalnie chodzi o to,  że lekarz będzie wystawiał zaświadczenie w formie elektronicznej i przekazywał na skrzynkę podawczą w ZUS. Następnie ZUS będzie udostępniał płatnikowi składek, zaświadczenie lekarskie, na profilu informacyjnym (na którym płatnik musi  się zarejestrować wcześniej i założyć sobie konto).  Ustawodawca przewidział okres przejściowy do 31 grudnia 2017, dla płatników którzy zgłaszają do ubezpieczenia do pięciu ubezpieczonych.

Płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia powyżej pięciu ubezpieczonych czeka więc kolejne wyzwanie. Do 31 grudnia maja obowiązek założenia profilu i zarejestrowania się za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Płatnicy których na razie obowiązek ten nie obejmuje muszą poinformować pracowników  o konieczności dostarczenia zwolnień lekarskich w formie wydruku.

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK