Dofinansowanie z ZUS


Projekty inwestycyjne mogą  przykładowo obejmować (w zależności od branży):

  • zakup i instalację osłon do maszyn,
  • zakup i instalację kurtyn świetlnych, skanerów laserowych (optoelektrycznych urządzeń ochronnych),
  • zakup i i instalację urządzeń oczyszczających oraz uzdatniających powietrze,
  • zakup i instalację urządzeń oraz elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej,
  • zakup i instalację maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości,
  • zakup i instalację wózków jezdniowych podnośnikowych (służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo szkieletowego).

Projekty doradcze mogą z kolei obejmować:

  • identyfikację zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
  • wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych w miejscu pracy,
  • wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych
  • opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl/prewencja)

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK