JPK oraz ewidencja sprzedaży VAT – nowe obowiązki już od lipca 2016


Od 1 lipca 2016 duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przekazywania  do Ministerstwa Finansów, za okresy miesięczne - do 25 następnego miesiąca, informację z prowadzonej ewidencji sprzedaży. Informacje te trzeba będzie wysyłać bez wezwania organów podatkowych.

Ponadto  Urzędnicy w trakcie czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej będą mogli zażądać od podatnika przedstawienia całości ksiąg oraz dowodów  w postaci plików zgodnych ze schematami udostępnionymi na stronach Ministerstwa Finansów.

Małe, średnie i mikro przedsiębiorstwa będą kolejno wchodziły w te obowiązki. Najpóźniej nowe uregulowania obejmą mikro przedsiębiorców. W zakresie przesyłania ewidencji sprzedaży – od stycznia 2018r, a w zakresie JPK od 1 lipca 2018r.

Na razie nowe obowiązki dotyczą przedsiębiorców prowadzących księgi przy użyciu programu komputerowego.

 

Renata Stelmach

Biegły Rewident

Właścicielka Kancelarii AUDYT FK