Akualności


 

 

 • Klauzula obejścia prawa

  Już prawdopodobnie w lipcu, wejdą w życie przepisy nowelizującę Ordynację podatkową.

  Wprowadzając klauzulę obejścia prawa, organy podatkowe będą mogły kwestionować -optymalizacyjne -  całkowicie legalne - ale zdaniem urzędu zmierzające do unikania opodatkowania, działania.

  Pamiętamy sprawę p. Kluski i losy sądeckiego Optimusa. Sprawa powstała właśnie na kanwie podobnych przepisów, jakie wkrótce znów się pojawią w naszej rzeczywistości.

 • JPK oraz ewidencja sprzedaży VAT – nowe obowiązki już od lipca 2016

  Od 1 lipca 2016 duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przekazywania  do Ministerstwa Finansów, za okresy miesięczne - do 25 następnego miesiąca, informację z prowadzonej ewidencji sprzedaży. Informacje te trzeba będzie wysyłać bez wezwania organów podatkowych.

 • Zmiany w CEIDG

  Z dniem 19 maja 2016 roku wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących rejestracji danych przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedną z najistotniejszych zmian, jest obowiązek posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG.

 • Wesołego Alleluja!

  Z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia od całego naszego zespołu.

  Jednocześnie chcieliśmy poinformować że w piątek 25 marca 2016r. biuro będzie nieczynne. Zapraszamy po świętach we wtorek 29 marca 2016r.

 • Uprawnienia wywiadu skarbowego - zmiany przepisów

  Zgodnie z nowymi przepisami wywiad skarbowy może pozyskiwać dane telekomunikacyjne, pocztowe oraz internetowe.