Aktualności
  • Klauzula obejścia prawa

   Już prawdopodobnie w lipcu, wejdą w życie przepisy nowelizującę Ordynację podatkową.

   Wprowadzając klauzulę obejścia prawa, organy podatkowe będą mogły kwestionować -optymalizacyjne -  całkowicie legalne - ale zdaniem urzędu zmierzające do unikania opodatkowania, działania.

   Pamiętamy sprawę p. Kluski i losy sądeckiego Optimusa. Sprawa powstała właśnie na kanwie podobnych przepisów, jakie wkrótce znów się pojawią w naszej rzeczywistości.

  • JPK oraz ewidencja sprzedaży VAT – nowe obowiązki już od lipca 2016

   Od 1 lipca 2016 duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przekazywania  do Ministerstwa Finansów, za okresy miesięczne - do 25 następnego miesiąca, informację z prowadzonej ewidencji sprzedaży. Informacje te trzeba będzie wysyłać bez wezwania organów podatkowych.

Oferujemy
 • Pełna obsługa księgowa, nadzór księgowy,
 • Pełna obsługa kadrowo - płacowa
 • Doradztwo księgowo - podatkowe,
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Przeprowadzanie audytów podatkowych,
 • Sporządzanie biznes planów, analiz finansowych, wniosków kredytowych,
 • Doradztwo w zakresie wyboru oprogramowania.